LPS-Breek4U verzorgt op professionele en pedagogisch verantwoorde wijze de tussenschoolse opvang zodat kinderen in een veilige, rustige en gezellige omgeving kunnen overblijven. Om het overblijven voor iedereen prettig te laten verlopen, zijn een aantal regels opgesteld. Wilt u deze regels lezen en doorspreken met uw kind(eren).

Algemeen

 • In de aula ga je aan tafel zitten, trommeltje op tafel, tas op de grond.
 • Je gaat voor het eten naar het toilet, niet tijdens!!
 • Als iedereen stil is, wensen we elkaar ‘smakelijk eten’; dan pas gaan we eten en drinken.
 • Je eet eerst je boterhammen op en daarna pas je snoep of andere lekkernij.
 • Snoep eet je op in de overblijfruimte, niet op het schoolplein.
 • Je krijgt van de overblijfkracht iets te drinken.
 • Tijdens het eten is het rustig aan tafel. Normaal praten mag, gillen niet.
 • Tijdens het eten blijf je zitten.
 • Je afval doe je in de afvalbak op tafel.
 • Tijdens het eten worden geen boekjes gelezen; dat doen we na het eten.
 • Na het eten mag je je trommel naar de klas brengen, daarna ga je gelijk naar buiten.
 • Je mag alleen naar binnen als dat echt moet.
 • Je moet altijd vragen of je naar binnen mag!!!
 • Bij slecht weer speel je binnen en ga je om 12.50 uur naar je klas.
 • Als je speelgoed uit de overblijfkast hebt gebruikt, ruim je dat zelf weer netjes op.
 • Tijdens het overblijven mag je geen telefoon, mp3-/mp4-speler, iPod of soortgelijke apparaten gebruiken.

Groepsverdeling

 • Groep 1 t/m 5 wordt om 12.00 uur door een overblijfkracht opgewacht in de aula. Zij eten als eerste.
 • Groep 6 t/m 8 gaat eerst buitenspelen. Zij eten van 12.25 tot 12.45 uur.

Op het speelplein

 • Groep 5 t/m 8 speelt aan de kant van het basketbalveld.
 • Groep 1 t/m 4 speelt aan de andere kant van het schoolplein.

Bij slecht weer

Bij slecht weer spelen de kinderen in de aula. Er wordt niet gespeeld in andere lokalen.