Privacyverklaring

Versie 5 februari 2021

Dit is de privacyverklaring van basisschool Petrus en Paulus in Dinteloord, ingeschreven bij de KvK onder 411106257, inzake de Petrus en Paulus TSOpro-website. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens en cookies.

Persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van de Petrus en Paulus-TSOpro-website, wordt aan ouders* gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken, te weten: voor- en achternaam, adres, postcode en plaats, mailadres, (mobiele) telefoonnummer, IBAN-nummer incl. tenaamstelling en eventueel hoe betaald wordt (via automatische incasso of factuur). Tevens wordt aan ouders gevraagd enkele persoonsgevens van hun kind(eren) te verstrekken: voor- en achternaam, groep, geboortedatum (optioneel) en geslacht (optinioneel). Tevens is het mogelijk dat ouders aanvullende informatie geven, te weten: noodnummers van familieleden (naam en telefoonnummer), en naam en nummer van huisarts en/of tandarts.

Ook aan de overblijfkrachten en vrijwilligers (teamleden) wordt gevraagd persoonsgegevens te verstrekken, te weten: voor- en achternaam, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, en IBAN-nummer incl. tenaamstelling (optioneel).

Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt

De persoonsgegevens die ingevuld worden op de Petrus en Paulus TSOpro-website zijn eigendom van basisschool Petrus en Paulus. De gegevens zijn nodig om het plannen, uitvoeren en administreren van de tso mogelijk te maken en contact te kunnen houden met de ouders en de teamleden. Er worden enkel gegevens verzameld waarvan de school/ tso-organisatie aangeeft dat deze voor het omschreven doel nodig zijn. De verzamelde gegevens worden ook alleen voor dit doel gebruikt.

Ouders die hun persoonsgegevens en die van hun kind(eren) niet via de Petrus en Paulus TSOpro-website wensen door te geven, betalen een hoger bedrag per overblijfmoment in verband met extra administratiekosten.

Persoonsgegevens inzien, aanvullen, veranderen en verwijderen

Ouders kunnen te allen tijde de eigen ouder- en kindgegevens inzien, aanvullen, veranderen en verwijderen (mits alle facturen zijn voldaan), door op de Petrus en Paulus TSOpro-website in te loggen op hun persoonlijke pagina. Ouders kunnen alleen het IBAN-nummer niet zelf veranderen of verwijderen, omdat dit nummer aan de automatische incassomachtiging van de betreffende school/tso-organisatie, is gekoppeld.
De teamleden kunnen hun eigen gegevens inzien, aanvullen, veranderen en verwijderen.

De tso-coördinator op school en/of de tso-organisatie en twee medewerkers van TSOpro kunnen de ouder- en kindgegevens inzien, aanvullen, veranderen, overzetten en verwijderen. TSOpro wijzigt, verwijdert, zet over of vult ouder- of kindgegevens alleen aan na schriftelijk verzoek van de ouder en/of de tso-coördinator, de directeur of de financieel administrateur van de school/tso-organisatie, en alleen indien de hiervoor genoemden deze wijziging niet zelf kunnen doorvoeren.

De overblijfkrachten kunnen alleen die kindgegevens inzien die nodig zijn voor het goed en veilig laten verlopen van de tso.

Bewaren van persoonsgegevens

Indien het niet langer relevant is dat basisschool Petrus en Paulus bepaalde persoonsgegevens op de Petrus en Paulus TSOpro-website heeft staan, kunnen ouders bij de tso-coördinator van de school/tso-organisatie een verzoek indienen tot verwijdering van de betreffende persoonsgegevens. De gegevens worden dan binnen een week verwijderd. In het kader van de wettelijke administratieve bewaarplicht blijven facturatiegegevens 7 jaar bewaard.

Beveiliging

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens op een TSOpro-school-website te beschermen. Zo is de verbinding beveiligd met het SSL (secure socket layer) encryptie-protocol, en zijn alle gegevens afgeschermd met een door de ouder, tso-coördinator, directeur of financieel medewerker van de school/tso-organisatie, de overblijfkracht en de TSOpro medewerker zelf opgegeven wachtwoord. Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een sterk wachtwoord en het geheimhouden van inloggegevens.

Persoonsgegevens worden door basisschool Petrus en Paulus en TSOpro niet aan derden verstrekt, behalve als zij hier wettelijk toe worden verplicht.

Basisschool Petrus en Paulus heeft met TSOpro een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Cookies

De Petrus en Paulus TSOpro-website maakt gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website kan opslaan op de computer van een bezoeker. In deze bestanden wordt informatie over het bezoek aan de site opgeslagen.

De functionele cookies dienen voor het onthouden van inloggegevens en het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server.

Er wordt gebruikgemaakt van tracking cookies om bezoekersstatistieken vast te leggen. Deze gegevens worden geanonimiseerd en zijn op geen enkele wijze te herleiden tot uw persoon. Deze statistieken worden enkel gebruikt om de werking van tsopro.nl verder te verbeteren.

Vragen en klachten

Heeft u vragen over hoe met uw persoonsgegevens of die van uw kind(eren) wordt omgaan, neem dan contact op met Judy Seegers via petrusenpaulus@lpsnet.nl.

Heeft u een klacht over hoe met uw persoonsgegevens of die van uw kind(eren) wordt omgaan, dan kunt u in de algemene schoolgids lezen hoe u deze kunt indienen. U kunt voor vragen en klachten ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Basisschool Petrus en Paulus
Stoofdijk 1
4671 CP Dinteloord
0167-528118

* Daar waar in deze tekst ‘ouder(s)’ staat, wordt ouder of wettelijke vertegenwoordiger bedoeld.